بيزنس شما سپر بلا ميخواهد

با مجرب ترين كادر تخصصى
در صدور انواع بيمه نامه هاى بيزنس
با تخفيف ويژه در سرتاسر استراليا
در خدمت هموطنان فارسى زبان ميباشد

Public Liability
Tradies Insurance
Certificate of Currency

جهت برقرارى ارتباط و دريافت مشاوره رايگان
با شماره 0401884488
ميثم سليم آبادى تماس حاصل فرماييد

 info@insw.com.au

www.insw.com.au

Level 2, 46B Reservoir Road,
Mount Pritchard, NSW, 2170