پدی سوپرمارکت در بلک تاون

Peddy Supermarket

انواع مواد غذایی، خواروبار
خشکبار و برنجهای باسماتی
شیرینیجات، ترشیجات و مرباجات
آجیل، تنقلات و سبزیجات خشک
انواع سی دی و دی وی دی از موزیک و فیلم

Ph: +612 8678 3413
111Main Street
Blacktown NSW 2148